top of page
/ CRM-System Aploria

Äntligen kan vi presentera ett AI-baserad CRM. Alla vi som driver ett företag med säljare har någon kommit i kontakt med ett CRM. CRM står för Customer Relationship Management där syftet är kundvård, omfattar styrning, organisering och administration av kunder och kundrelationer i ett företag.
 

Innan vi började utveckla ett eget CRM märkte tydligt ett problem hos alla kunder vi var ute hos. Alla hade någon form av CRM, men samtidigt noterade vi att säljarna också hade en excelblad som de öppnade upp efter varje samtal med kunden och skrev in några små notiser gällande samtalet. Efter ett antal intervjuer insåg vi ganska snabbt att anledningen till att de inte ville använda CRM:et var p.g.a att det var alldeles för tidskrävande och krångligt.
 

Det var då idén poppade upp för ett helt egenutvecklad CRM som skulle vara så pass enkel att till och med ens mormor inte skulle ha problem med att använda den, bokstavligt talat. Vi har testat systemet på flertalet mormödrar och alla har gett oss tummen upp! 
 

Tanken med vårt CRM (Aploira 10) är inte att den skall ersätta företagets befintliga CRM, utan snarare fungera som ett komplement. Istället för att säljaren gör notiser i Excel (eller andra liknande program) ska de använda sig utav Aploria 10. Det ger även projektledaren en bättre överblick över sina säljare om vad det har gjort under dagen.
 

Som komplement har vi även utvecklad två olika moduler som går att slänga upp på en en valfri storbildsskärm eller TV, där ena modulen ger överblick över alla ordrar och den andra där man ser teamet totala leads för dagen eller månaden.

2222.png

1. Detta fält används för att söka på ett kund kort. Man kan söka på firmatecknare, orgnummer, telefonnummer eller order nummer.

2. Denna rullgardin visar alla företag/projekt en kund har i sitt CRM. Man kan välja projekt och solla ut kundkort på projekt och företags basis.
3. Denna rullgardin kan kunden använda för att filtrera mellan alla orderstatusar som till ex. "Lagd order, Godkänd, betald mm" - Alla dessa statusar är justerbara för kunden. 
4. Detta fält används för att filtrera via datum.

Ordernummer/Företagsnamn

Projekt/Säljarens namn

Kundsens företagsnamn/Orgnummer

Datum då ordern registrerades

Datum då order senast har redigerats

Ordervärde

Orderns huvudstatus

Orderns understatus

1. Dashboard - En overview over hela CRM.
2. Se lista på alla användare, lägg upp nya användare eller ta bort användare.
3. Inbyggd körjournal för alla användare.
4. Orderhantering - Se lista över kundkort.
5. Lägg upp uppgifter och tilldela till vilken användare som helst i hela CRM:et.

6. Anteckna info om prospekter inför säljsamtal.
7. Kika på all statistik om alla ordrar som är registrerade i CRM:et.

8. Lägg upp flera företag som kan använda samma CRM för att minska på utgifterna.

9. Lägg upp olika projekt.

10. Lägg upp Fordon som används inom företaget för att hålla koll på körjournaler och chafförer.

11. Exportera statistik ut från CRM:et. Filtrera på företag, projekt, användare eller datum.

111.png
Aploira10Sales-1024x576-1.png

Som komplement har vi även utvecklad två olika moduler som går att slänga upp på en en valfri storbildsskärm eller TV, där ena modulen ger överblick över alla ordrar och den andra där man ser teamet totala leads för dagen eller månaden.

bottom of page