top of page
Säkerhetsrum

Integritetspolicy

Hos Connect Studios värnar vi om din integtritet.

Hos Connect Studios värnar vi om din integritet. De personuppgifter du lämnar ifrån dig till oss kan komma att användas av Connect Studios för egen kommunikation och marknadsföring som exempelvis inbjudningar till egna event och seminarier, nyhetsbrev och tävlingar. Kommunikation sker i form av tryckta utskick och digitala utskick via e-post och notifikationer via SMS. De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part. I de fall Connect Studios tilldelar tredje part åtkomst till insamlade uppgifter görs detta endast på uppdrag av Connect Studios i kommunikationssyfte eller för marknadsföring om Connect Studios eller för att kunna leverera beställda varor eller tjänster.

HUR HANTERAR CONNECT STUDIOS PERSONUPPGIFTER

 

All persondata som hamnar under bokföringslagen lagras i minst 7 år. Om relation mellan Connect Studios och kund, prospect, eller leverantör upphör raderas eller anonymiseras övrig persondata vid årliga revisioner. Vid begäran av borttagning av personuppgifter sker detta inom 3 månader. Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig. Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter. Om så önskas, meddela vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifter under fliken "hör av dig" eller längst ner på denna sida). Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Enligt dataskyddsförordningen har du som person rätt till följande:


• Få tillgång till dina personuppgifter
• Få felaktiga personuppgifter rättade
• Få dina personuppgifter raderade
• Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
• Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
• Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

KONTAKTA OSS

Connect Studios Sweden 

www.connectstudios.se

info@connectstudios.se

Tel: 08- 34 35 45

Vardagar : 09.00-17.00
Kontor: Varuvägen 9 125 30 Älvsjö
Post: Box 47122, 100 74 Stockholm

Kontakt
top

HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR

NU KÖR VI

bottom of page